Algemene Voorwaarden Lekker Sapje

Algemeen

Lekker Sapje - Wijn voor mensen met humor, hierna te noemen LS, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer 28040046.
 
Het vestigingsadres van LS is Herengracht 11, 2312 LA Leiden. Email lekker [at] lekkersapje [punt] nl  Eigenaar Bernd Weeke MV is telefonisch bereikbaar op 06-53548442.
 
Het BTW nummer van LS is NL001344740B06. Ons banknummer is NL08 INGB 0005610938.

Algemene Voorwaarden Toepasselijkheidverklaring

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met LS. De voorwaarden zijn opgesteld conform de laatst bekende wet- en regelgeving van de EU en Nederland. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de besteller zich akkoord met al deze voorwaarden inclusief het privacy- en cookiesbeleid. Afwijkingen zijn slechts geldig als deze schriftelijk overeengekomen zijn.
 
LS heeft te allen tijde het recht om deze voorwaarden te wijzigen.
 
De Algemene Voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de website van LS. Op verzoek krijgt u een exemplaar per email toegezonden.

Algemene Voorwaarden Prijzen en condities

Alle prijzen zijn in Euro's en inclusief BTW, exclusief verzendkosten.
Alle wijnen van LekkerSapje.nl vallen onder onze 100% Lekker Garantie (zie Klantenservice - 100% Lekker Garantie). Hier vindt u ook informatie over het ongedaan maken van een bestelling (herroepingsrecht).
Wat betreft het terugbetalen geldt het volgende:
LS vergoedt al uw betalingen, inclusief eventuele in rekening gebrachte leveringskosten door LS voor de geretourneerde wijn(en), onverwijld maar binnen 14 dagen volgend op de dag waarop u de herroeping meldt. Tenzij LS aanbiedt het product zelf af te halen, mag LS wachten met terugbetalen tot LS de wijn(en) in goede orde terug heeft ontvangen of tot u aantoont dat u de wijn(en) heeft teruggezonden. LS gebruikt voor terugbetaling dezelfde betaalmethode die u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor u.

Indien niet anders vermeld is de inhoud van wijnflessen 0,75 liter.

LS verkoopt geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Door het plaatsen van een bestelling verklaart besteller tenminste 18 jaar of ouder te zijn. Om te kunnen bestellen moet u dus 18 jaar of ouder zijn. Bij de bezorging moet u dit desgevraagd aan kunnen tonen. 
De bezorger van uw bestelling kan u vragen om te bewijzen dat u 18 jaar of ouder bent. Dit kunt u aantonen met een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs.

U kunt bij het bestellen kiezen hoe u wilt betalen. U betaalt veilig via iDEAL, via zelf overboeken of via diverse andere betaalwijzen zoals credit card. Na ontvangst van de betaling wordt uw bestelling verzonden.

Bezorging

Als uw bestelling voor 16.00 uur binnen is dan wordt die normaliter binnen 2-5 werkdagen op het aangegeven adres of dichtstbijzijnde ophaalpunt bezorgd. LS is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

Als u voor meer bestelt dan € 95,- incl. btw, is het bezorgen in Nederland gratis. Bestelt u voor minder dan € 95,- dan is de bijdrage in de verzendkosten € 7,95. Voor België geldt altijd een bijdrage van € 12,95.
Alle aanbiedingen van LS zijn vrijblijvend. Als een wijn onverwacht of onverhoopt niet meer leverbaar is, nemen wij contact met u op. Naar wens bieden wij u dan een alternatief aan of retourneren wij uw betaling binnen 21 dagen.

De afbeeldingen van flessen of etiketten en de daarop zichtbare jaartallen op de website kunnen afwijken van de geleverde flessen. Bij de wijnomschrijving staat het huidig leverbare jaartal. LS behoudt zich het recht voor wijn van een opvolgende jaargang te leveren als het gewenste jaartal niet meer te leveren is. Uiteraard ontvangt u hierover bericht.

Bezorging naar andere Europese landen dan Nederland en België kan op wens verzorgd worden. De bezorgkosten zijn natuurlijk hoger en de levertijd is langer. Vraag per email naar de mogelijkheden.

Het risico tijdens het transport van de door de u bestelde goederen (wijnen) is voor LS. Op het moment van aflevering, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product (wijn) op u (de afnemer) over, behalve de aansprakelijkheden die wettelijk niet door LS kunnen worden uitgesloten.

Mocht er onverhoopt een fles kapot zijn of ontbreken, teken dan het aantal gebroken en/of ontbrekende flessen aan op de vervoersdocumenten c.q. bij de vervoerder en neem zo snel mogelijk contact met ons op via lekker [at] lekkersapje [punt] nl o.v.v. uw ordernummer.

Overmacht

LS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien LS daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch die krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer weeralarm, bedrijfsstoring, storing in internetverbindingen, transportvertraging, staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers aan LS.

Klachten

Mocht u een klacht hebben dan kunt u dit melden via lekker [at] lekkersapje [punt] nl. LS zal deze klacht zo spoedig mogelijk proberen op te lossen en u hiervan vervolgens direct op de hoogte stellen. U krijgt in ieder geval binnen 7 dagen bericht. Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht dan kunt u dit voorleggen aan de Geschillencommissie tot 1 jaar na het bij LS indienen van uw klacht.

Bescherming persoonsgegevens

De bij een bestelling ingevoerde persoonlijke gegevens worden opgenomen in een databestand. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling en voor het contact met de besteller.
 
De aan LS verstrekte gegevens voor ontvangst van mailings e.d. worden nooit door LS aan derden verkocht of verhuurd. Als u uit ons e-mail bestand verwijderd wilt worden, kunt u een e-mail sturen naar mailingbestand [at] lekkersapje [punt] nl waarna uw adres uit ons bestand verwijderd wordt. U krijgt hiervan ook een bevestiging. Ook als u wilt weten welke gegevens LS van u heeft, kunt u dat via een mail opvragen en (laten) aanpassen.
 
Verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de AVG. Zie ook bij Privacy & Cookies voor meer informatie.
Door het plaatsen van een bestelling verklaart u (de afnemer) zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden en met het privacy- en cookiebeleid.

Website

De website is met de grootste zorg samengesteld, toch kunnen onjuistheden zich incidenteel voordoen. Bijvoorbeeld door tikfouten. LS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van onverhoopte onjuistheden op deze website. Ook in het geval van storingen, onderbrekingen of andere oorzaken die leiden tot vertraging in informatieverstrekking en/of levertijden aanvaardt LS geen aansprakelijkheid.

LS behoudt zich het recht voor om zonder enige voorafgaande melding de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen. Ook behoudt LS zich het recht voor om de website of delen ervan aan beperkingen te onderwerpen.

Toegang tot besloten of private gedeelten van de website is afhankelijk van het verstrekken van informatie door de bezoeker van de website. Deze bezoeker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van LS en dat LS uitdrukkelijke toestemming krijgt om deze informatie te gebruiken conform het privacybeleid van LS.
Toegang verlenen tot besloten of private gedeelten van de website door middel van gebruikersnamen en wachtwoorden kan te allen tijde door LS worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit leidt tot recht op schadevergoeding.

Reviews

Wij verzamelen reviews over onze dienstverlening via het platform van klantenvertellen (Kiyoh). Alle beoordelingen worden gecontroleerd op echtheid, conform EU-wetgeving. Zo weet u zeker dat de reviews die u hier leest afkomstig zijn van echte klanten. Na aankoop nodigen we al onze klanten uit om een beoordeling achter te laten.
Als niet zeker is dat een review afkomstig is van een klant die iets heeft gekocht dan vraagt klantenvertellen om een aankoopbewijs. Zo voorkomen we nepreviews. Als een review is geplaatst nadat producten of diensten gratis zijn geleverd of er sprake was van een betaalde samenwerking, dan staat dit duidelijk vermeld. Meer informatie hierover vindt u op de reviewpagina van klantenvertellen.nl

Intellectueel eigendom

Het intellectuele eigendomsrecht en alle auteursrechten van de website van LS, inclusief het ontwerp van de website, alle teksten, logo's, foto's en afbeeldingen, berusten uitsluitend bij LS. Geheel of gedeeltelijk overnemen of verwerken hiervan zonder schriftelijke toestemming vooraf van LS is niet toegestaan en is een inbreuk op bovenvermelde rechten.

Algemene Voorwaarden Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van LS is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter te Den Haag/Leiden.